แม่ไม้มวยไทย MAXBET IBC

MAXBET IBC,แม่ไม้มวยไทย

ศิลปะแม่ไม้มวยไทยถือเป็นศาสตร์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ซึ่งหมายถึงท่าของการผสมผสาน   MAXBET IBC  การใช้ หมัด เท้า เข่า ศอก เพื่อการรุก หรือรับ ในการต่อสู้ด้วย มวยไทย  แต่ทว่าการที่เราจะใช้ศิลปะไม้มวยไทย ได้อย่าง ชำนาญ จะต้อง ผ่านการฝึก เบื้องต้น ในการใช้หมัด เท้า เข่าศอกแต่ละอย่าง ให้คล่องแคล่ว ซึ่งต้องใช้ความมานะและอดทนอย่างมากฝึกให้ได้ดีก่อนจากนั้น จึงจะหัด ใช้ผสมผสาน กันไปทั้งหมัด เท้า เข่า ศอกและศิลปะ การหลบหลีก ซึ่งขึ้นอยู่ กับครู มวยไทย ที่จะคิดดัดแปลง พลิกแพลง เพื่อนำไปใช้ได้ผลอย่างแท้จริงและถูกต้อง แล้วเราก็จะมีการตั้งชื่อ ท่ามวย นั้นๆ ตามลักษณะท่าทางให้จดจำได้ง่าย เมื่อมีท่ามวยมากขึ้น

แม่ไม้มวยไทย 15 ท่า MAXBET IBC

MAXBET IBC,แม่ไม้มวยไทย

แม่ไม้มวยไทยที่สำคัญขนาดยอดเยี่ยม โบราณาจารย์ผู้ทรงคุณ ท่านได้จัดแบ่ง เป็นหมวดหมู่ หรือตั้งชื่อให้เรียกขาน คล้องจองกัน เพื่อลูกศิษย์ จะได้ท่องจำ และไม่ลืมง่าย สิบห้าท่า คือ ในอดีตมวยไทยไม่ได้ ใส่นวม จะชกกัน แต่ชกด้วยมือเปล่า หรือใช้ผ้าดิบ พันมือ จึงสามารถใช้มือ จับคู่ต่อสู้ เพื่อทุ่ม หัก หรือบิดได้ นักมวยจึงใช้ชั้นเชิง ในการต่อสู้ มวยไทย มากกว่าการใช้พละกำลัง จึงเกิด ท่า มวยมากมาย แม่ไม้มวยไทย  IBC เข้า-ไม่-ได้ หมายถึง ท่าของการใช้ศิลปะมวยไทยที่สำคัญที่สุด อันเป็นพื้นฐานของการใช้ไม้มวยไทย ซึ่งผู้ฝึกมวยไทยต้องเรียนรู้ และปฏิบัติให้ได้ก่อนที่จะฝึกลูกไม้ถือว่าเป็นการใช้ไม้มวยไทยที่ละเอียดขึ้น บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้จัดแบ่งแม่ไม้มวยไทยออกเป็น สิบห้าไม้ ได้แก่  MAXBET IBC

 1. สลับฟันปลา รับวงนอก
 2. ปักษาแหวกรัง รับวงใน
 3. ชวาซัดหอก ศอกวงนอก  แม่ไม้นี้ใช้เป็นหลัก สำหรับ   maxbet mobile หลบหมัดตรงออกทางวงนอก แล้วโต้ตอบ ด้วยศอก
 4. อิเหนาแทงกฤช ศอกวงใน แม่ไม้นี้เป็นหลักในการรับหมัด และใช้ศอกเข้าคลุกวงใน
 5. ยกเขาพระสุเมรุ ต่อยตั้งหมัดต่ำก้มตัวสี่สิบห้าองศา  แม่ไม้นี้ ใช้รับหมัดตรงในลักษณะก้มตัว เขาวงในให้หมัด ผ่านศีรษะไปแล้วชกเสยคาง
 6. ตาเถรค้ำฟัก ต่อยคางหมัดสูงก้มตัว หกสิบองศา  แม่ไม้นี้เป็นหลักเบื้อง ด้านใน การป้องกันหมัด โดยใช้แขนปัด หมัดที่ชกมาขึ้นข้างบน
 7. มอญยันหลัก รับต่อยด้วยถีบ แม่ไม้นี้เป็นหลักสำคัญในการรับหมัด ด้วยการใช้เท้า ถีบยอดอก หรือท้อง
 8. ปักลูกทอย รับเตะด้วยศอก แม่ไม้นี้เป็นไม้ครูของการเข้าสู่ วงในเพื่อใช้ลูกไม้ อื่นต่อไป แม่ไม้นี้ใช้เป็นหลักในการรับการเตะกราด โดยใช้ศอกกระแทกที่หน้าแข้ง
 9. จระเข้ฟาดหาง รับต่อยด้วยเตะ แม่ไม้นี้ใช้ส้นเท้าฟาดไปทางด้านหลัง เมื่อคู่ต่อสู้พลาดแล้วถลันเสียหลัก จึงหมุนตัวเตะด้วยลูกเหวี่ยงส้นเท้า
 10. หักงวงไอยรา ถองโคนขา
 11. นาคาบิดหาง บิดขาจับตีเข่าที่น่อง แม่ไม้นี้ ใช้รับการเตะโดยใช้มือ ทั้งสองจับปลายเท้าบิดพร้อมทั้งใช้เข่ากระแทกขา
 12. วิรุณหกกลับ รับเตะด้วยถีบ แม่ไม้นี้ ใช้รับการเตะโดยใช้ส้นเท้า กระแทกที่บริเวณโคนขา
 13. ดับชวาลา ปัดหมัดต่อยตอบ แม่ไม้นี้ใช้แก้การชกด้วยหมัด  MAXBET โปรโมชั่น ตรงโดยชกสวนที่ใบหน้า
 14. ขุนยักษ์จับลิง รับ-เตะ-ต่อย-ถอง แม่ไม้นี้เป็นไม้ สำคัญมากใช้ป้องกันคู่ต่อสู้ที่ไวในการชก เตะและศอก ติดพันกัน
 15. หักคอเอราวัณ โน้มคอตีเข่า แม่ไม้นี้ใช้แก้การเตะโดยตัด กำลังขา ด้วยการใช้ศอกกระทุ้งที่โคนขา
 16. ท่าสลับฟันปลา ท่าสลับฟันปลา (รับด้านนอก) แม่ไม้นี้เป็นไม้หลักใช้รับและหลบหมัด ตรงของคู่ต่อสู้ที่ ชกนำ โดยหลบออก วงนอก นอกลำแขนของคู่ต่อสู้ทำให้หมัดเลยหน้าไป

การร่ายรำไหว้ครูมวยไทย

การไหว้ครู จึงถือเป็นประเพณีที่สำคัญของการเป็นนักมวยไทย การร่ายรำไหว้ครูมวยไทย ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ทุกฝ่าย  ถือเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษไทยแต่โบราณได้เริ่มคิด และก่อตั้งขึ้นจากความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเทพเจ้าที่สิงสถิตอยู่ทุกแห่งในสากลจักรวาล ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่สามารถดลบันดาลให้มนุษย์ผู้ที่กระทำความดีประสบความสำเร็จ และช่วยปกป้องคุ้มครองมนุษย์ ตลอดจนสรรพสัตว์ให้รอดพ้นจากภัยอันตราย และมีชัยชนะทั้งปวง  พิธีครอบครูมวยไทย  ลักษณะของกิจกรรม เช่น การขึ้นครู การครอบครู การไหว้ครูประจำปีมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป

 • การร่ายรำท่ายูงฟ้อนหาง
  เริ่มต้นจากการไหว้ ครูตั้งแต่ท่านั่ง ก่อนการร่ายรำท่ายูงฟ้อนหางก็ตามจะ เทพพนมตามลำดับ จนถึงท่ายืนเทพนิมิตรแล้ว
 • การร่ายรำท่ายูงรำแพน
  ให้เริมต้นการไหว้ครูตังแต่ท่านั่งเทพพนม ตามลำดับเช่นเดียว ท่าอื่นๆ  ก่อนการร่ายรำท่ายูงรำแพน จนลุกขึ้นยืนท่าเทพนิมิตร
 • การร่ายรำท่าหงษ์เหิร
  หลังจากการไหว้ครูในท่านั่งตามลำดับจนกระทั่วลุกขึ้นยืนในท่าเทพนิมิตร และหมุนไปทางขวา
 • การร่ายรำท่าพยัคฆ์ด้อมกวาง
  ให้เริ่มต้นการใหว้ครูตั้งแต่ท่านั่งเทพพนมตามลำ เช่นเดียวกับท่าอื่นๆ  ก่อนการร่ายรำท่าพยัคฆ์ด้อมกวาง จนถึงลุกขื้นยืนท่าเทพนิมิตร
 • การร่ายรำสอดสร้อยมาลา
  ให้เริ่มต้นการไหวัครูตังแต่ท่านั่งเทพพนม  ทางเข้า MAXBET ก่อนการร่ายรำท่าสอดสร้อยมาลา จนลุกขึ้นยืนท่าเทพนิมิตร
 • การร่ายรำท่าพระรามแผลงศร
  ใหัเริ่มต้นการไหว้ครู ตั้งแต่ท่านั่งเทพพนม ตามลำดับจนถึงท่าเทพนิมิตร ท่าพระรามแผลงศรมักจะ นิยมร่ายรำเพียงทิศเดียว คือหันหน้าไปทางทิศของคู่ต่อสู้เป็นการร่ายรำที่สวยงามท่าหนึ่งที่เป็นท่ายืน ก่อนการร่ายรำท่าพระรามแผลงศร
 • การร่ายรำท่าเสือลากหาง
  ให้เริ่มต้นการไหว้ครูตั้งแต่ท่านั่งเทพพนม ถวายบังคม ท่าปฐมและท่าพรหมตามลำดับเช่นเดียวกับท่าอื่นๆท่านั่ง การร่ายรำท่าเสือลากหางมีทั้งท่านั่งและท่ายืน

แพรว the writer

View more posts from this author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *